podrobné informace o firmě

Energo Jo-Fa s.r.o.

Na Rokytce 1032/24, 18000 Praha 8

Telefon: 777200032
Mobil: 777867008
E-mail: farka.j@energo-jofa.cz
Web: www.energo-jofa.cz
Patro: 2
Místnost: 2085

 • Poradenské činnosti v oblasti úspory paliv a energie
 • Energetický monitoring
 • Optimalizace spotřeby energie
 • Podpora využití metody EPC
 • Studie úspory paliv a energie
 • Posouzení projektové dokumentace, tepelných ztrát objektu a porovnání s výkonem kotelny, včetně návrhu na nápravná opatření
 • Studie proveditelnosti
 • Energetické koncepce jednotlivých území
 • Podklady pro certifikaci podle ČSN EN 50 001 - Systém managementu hospodaření s energií
 • Termovizní měření včetně jednoduchého protokolu
 • Zajištění služeb Externí energetik
 • Energetický monitorovací systém kotlů tepelných soustav s návrhy na opatření
 • Posouzení a zajištění instalace infratopení
 • Zajišťování provozu tepelných zdrojů
 • Snižování spotřeby elektrické energie
 • Snižování energetické náročnosti

Na podporu této činnosti zpracujeme nebo provedeme:

 • energetický audit
 • energetický posudek
 • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • energetický štítek obálky budovy dle ČSN 73 05 40-2
 • kontrolu účinnosti kotlů a rozvodů
 • kontrolu klimatizačních zařízení

Společnost disponuje energetickým specialistou s osvědčením MPO ČR a po přezkoušení dle zákona.

Copyright © 2011