podrobné informace o firmě

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Raichlova 2659/2, 15500 Praha 5

Mobil: +420 777 828 865
E-mail: skrehot@ergowork.cz
Web: www.zuboz.cz
Patro: 3
Místnost: 3041 -3042

 

Ústav provádí vysoce specializované a odborné činnosti se zaměřením na znaleckou, vědecko-výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, požární ochrany, prevence nehod a havárií, hygieny práce včetně radiační, bezpečnostního inženýrství nebo risk managementu v souladu s potřebami orgánů veřejné moci nebo ostatních subjektů.

Ústav provádí tyto činnosti:

  • Vypracovávání znaleckých posudků, specializovaných analýz, studií a odborných stanovisek v souvislosti s právním jednáním státních orgánů a orgánů územních samospráv.
  • Vědecko-výzkumná činnost v oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, požární ochrany, prevence nehod a havárií, bezpečnostního inženýrství a risk managementu.
  • Vzdělávací činnost v oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, požární ochrany, prevence nehod a havárií, bezpečnostního inženýrství nebo risk managementu realizovaná formou konferencí, seminářů a workshopů.
  • Podpora hospodářsky prospěšné činnosti v podobě vytváření a transferu znalostí z oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, požární ochrany, prevence nehod a havárií, bezpečnostního inženýrství nebo risk managementu za aktivního využití poznatkové základny členů ústavu nebo kooperujících právnických a fyzických osob působících v uvedených oborech zájmu.
  • Koordinace odborné spolupráce mezi členy ústavu s cílem aktivně podporovat vzájemné sdílení zkušeností (lessons learnt, benchmarking), prohlubování znalostí, rozvíjení dovedností, šíření veřejné osvěty, popularizace otázek týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví a vedení široké diskuse k aktuálním problémům v oborech zájmu ústavu.
  • Komerční služby poskytované právnickým a podnikajícím fyzickým osobám a občanům.
  • Vypracovávání znaleckých posudků, specializovaných analýz, studií a odborných stanovisek a odborné poradenství pro právnické a fyzické osoby.
  • Prodej vlastních výrobků a komerčních služeb, souvisejících s předmětem činnosti ústavu).

Copyright © 2011