podrobné informace o firmě

Komora zubních techniků České republiky, o.s.

Ostrovského 253/3, Praha 5

Telefon: 224213168
Mobil: 602224298
E-mail: sekretariat@komorazt.cz
Web: www.komorazt.cz
Patro: 3
Místnost: 3016-3017

KZT je profesní organizací zubních techniků, která podporuje odbornost výkonu povolání zubních techniků, podporuje oprávněné profesní zájmy svých členů, vyjadřuje se k legislativním návrhům týkajících se oboru, zprostředkovává výměnu informací podporujících zvyšování odbornosti členů a rozvoj oboru

Copyright © 2011