Stěhování

Stěhování v objektu Ženské domovy je možné při dodržení následujících pravidel:

  • jakékoliv stěhování je nájemce povinen ohlásit v kanceláři č. 1055 správci budovy tímto formulářem
  • nájemci bude umožněn vjezd jednoho vozidla před vchod do objektu pracovníky recepce na dobu nezbytně nutnou k vyložení a naložení nákladu
  • pro stěhování nákladu je určen pouze vnitřní nákladní výtah, ke kterému zapůjčí pracovník recepce nájemci klíče
  • nájemce je povinen při stěhování dbát opatrnosti, aby nedošlo k poškození vybavení objektu
  • stěhování do objektu je možné pouze v době 8:00 - 18:00

Kontakty na stěhovací společnosti


Copyright © 2011